Algemene Voorwaarden

 

 

Wedstrijd voor Amateurkunstenaars “De Liemers Verbeeld & Verwoord 2016”

 

De wedstrijd voor amateurkunstenaars “De Liemers Verbeeld &” wordt georganiseerd door de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o. in samenwerking met de Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

 

 1. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen, die woont of werkt in of op een andere manier verbonden is aan één van de deelnemende gemeenten. Zowel beginnende als gevorderde amateurs mogen deelnemen. De jongeren tot 18 jaar worden apart gejureerd.

 

 1. Bij deze wedstrijd onderscheiden wij drie categorieën: Gedichten & korte verhalen, Fotografie & korte film, Schilderkunst & overige werkvormen.

 

 1. De wedstrijd heeft als thema ‘Typisch de Liemers’. Degene die meedoet aan de wedstrijd is geheel vrij in de interpretatie van het thema. Het moet echter wel duidelijk zijn dat de Liemers verbeeld of verwoord wordt. Desgewenst kunnen deelnemers een motivatie/toelichting meesturen.

 

 1. Inleveren werkstukken

Iedere deelnemer mag maximaal 3 kunstwerken per categorie inleveren. Men levert een digitale versie via wetransfer.com of filedropper.com in voor de website www.deliemersverbeeld.nl met daarbij vermelding van e-mailadres en persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en leeftijd) en de locatie waar de inzending is gemaakt. Daarnaast moet er een geprinte versie, met uitzondering van de film, opgestuurd worden naar de Volksuniversiteit.

 

De tijdsduur van de film is maximaal 5 minuten.

Een gedicht of verhaal bestaat uit maximaal 500 woorden.

Een kunstwerk mag niet groter zijn dan dat men zelf kan dragen.

 

Schilderijen en andere kunstwerken kunnen worden ingeleverd bij de Volksuniversiteit tijdens kantooruren.

 

Volksuniversiteit voor Zevenaar en Omstreken

T.a.v De Liemers Verbeeld

Vincent van Goghstraat 4

6901 DK  Zevenaar

0316-333443

info@vuzevenaar.nl

 

 1. De werkstukken worden beoordeeld door een professionele jury onafhankelijk van de VU Zevenaar. Deze bestaat uit minimaal drie personen en maximaal vijf personen. De werken worden anoniem aan de jury voorgelegd. Werk moet wel worden voorzien van een label met titel, naam en telefoonnummer van de kunstenaar, maar in verband met blind jureren, mogen de gegevens niet zichtbaar bevestigd zijn. De jury geeft geen feedback op alle werkstukken, alleen op de tien beste kunstwerken per categorie en jeugd. Er is geen discussie/correspondentie mogelijk over de procedure en de uitslag.

 

 1. De jury/organisatie kan besluiten om een selectie te maken uit de ingezonden werkstukken, indien dit om organisatorische redenen noodzakelijk is.

 

 1. Vanaf november zullen de inzendingen via een “reizende” expositie te zien zijn in de deelnemende gemeenten. Inrichten van de expositie gebeurt naar inzicht van de Volksuniversiteit. Over de inrichting is geen discussie/correspondentie mogelijk. De werken blijven gedurende de expositie op hun plaats, wijzigen of verplaatsen is niet toegestaan. De werken worden in de week na de laatste expositie door de eigenaar opgehaald, bij de Volksuniversiteit Zevenaar, Vincent van Goghstraat 4 te Zevenaar.

 

 1. De publieksjury bestaat uit bezoekers van de exposities en/of de website. Elke bezoeker kan maximaal één stem uitbrengen. De inzendingen worden anoniem aan het publiek voorgelegd. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Stemmen kan vanaf 15 november, wanneer de inzendingen op de website staan en tijdens de exposities.

 

 1. De prijswinnaars worden schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte gebracht. De prijsuitreikingen vinden plaats op een nog nader te bepalen datum.

 

 1. Naast de publieksprijs is er in elke categorie voor volwassen deelnemers een 1ste, 2de, en 3de prijs te winnen. Voor de jongeren tot 18 jaar worden in totaal 3 prijzen beschikbaar gesteld.

 

 1. Inzenden kan tot 1 november 2016.

Stemmen op de ingezonden werkstukken is mogelijk vanaf 15 november en tijdens de exposities.

 

 1. Juryleden en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. Vragen kunnen gesteld worden via info@vuzevenaar.nl.

 

 1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers die wij via deelname binnen krijgen, worden niet langer dan nodig bewaard. De ingezonden werken (of de digitale versie hiervan) kunnen alleen gebruikt worden voor promotionele activiteiten in het kader van het project “De Liemers Verbeeld”.

 

 1. Deelnemers krijgen een ontvangstbevestiging nadat het werk is ingestuurd of ingeleverd.

 

 1. Deelnemen is op eigen risico.

 

 1. Door (digitale) aanmelding via de website deliemersverbeeld.nl gaat de deelnemer akkoord met plaatsing van het kunstwerk op www.deliemersverbeeld.nl en aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden.

 

Juni 2016

Volksuniversiteit voor Zevenaar en Omstreken

T.a.v De Liemers Verbeeld

Vincent van Goghstraat 4

6901 DK  Zevenaar

0316-333443

info@vuzevenaar.nl

 

Share This